ลงทะเบียนสมาชิกเสนอขายที่ดิน
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเสนอขายท่ีดิน
  • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
  • ชื่อ–นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครจะต้องตรงกับข้อมูลบนบัตรประชาชนที่ได้แนบไฟล์ส่งมาให้พิจารณา
  • กรุณาอ่าน เงื่อนไขการเสนอขายที่ดินกับ LH ก่อนทำการเสนอขายที่ดิน
  • หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะทำการจัดส่ง Password ไปยัง Email ของท่านที่ระบุไว้ เพื่อทำการยืนยันภายใน 24 ชม.
  • หากพบปัญหาการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อ webmaster@lh.co.th
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ปฏิบัตตามกฏการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในระบบเสนอขายที่ดินเป็นระยะเวลา 2 ปี ระบบการลบสมาชิกออก (ท่านสามารถสมัครใหม่ได้อีกครั้ง)
 
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุ
  • Upload
  • Usernames cannot be changed.
  • Type your password.