ลงทะเบียนสมาชิกเสนอขายที่ดิน
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเสนอขายท่ีดิน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • ชื่อ–นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครจะต้องตรงกับข้อมูลบนบัตรประชาชนที่ได้แนบไฟล์ส่งมาให้พิจารณา
 • กรุณาอ่าน เงื่อนไขการเสนอขายที่ดินกับ LH ก่อนทำการเสนอขายที่ดิน
 • หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะทำการจัดส่ง Password ไปยัง Email ของท่านที่ระบุไว้ เพื่อทำการยืนยันภายใน 24 ชม.
 • หากพบปัญหาการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อ webmaster@lh.co.th
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ปฏิบัตตามกฏการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุ
 • Upload
 • Usernames cannot be changed.
 • Type your password.
  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก ประการศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ www.lh.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 230-8900 หรือถอนความยินยอมได้ที่ email: DPO@lh.co.th